.

.

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است
بخشی از ما "نسل سوخته سوم" دنبال آرمان انسانهایی میگردیم که مثل همه ی ما بودند اما مثل همه ی ما نشدند، ما بار چنین دردی را به دوش داریم...
در عاشورای 61 نبوده ایم، حالا داغ عاشوراییانی را به دل داریم که چه نزدیک بودند به ما و چه دوریم از آنها...
وتاریخ که هروز کوچک تر خواهد شد، آنها بزرگ و بزرگ تر می شوند و ما...
ناپدید می شویم...